Сглобяеми конструкции

Темповете на строителство в България през последните години и нарасналият жилищен фонд на градовете доведе до презадоволяване на пазара и прескочи границите на потребителското търсене. Въпреки, че цените на крайният продукт паднаха, грубият строеж на жилищна площ кв.м остава с висока цена.
Започването на къща, офис, вила от кота нула изисква време, организация, намиране на строителна фирма и т.н. Строежа отнема понякога една, две или няколко години.
В случая, когато строежа е на частен, собствен имот, е ангажимент на цялата фамилия. В този сайт сме се постарали да дадем вариант за бързо строителство или къща която се поставя за два до три дни и можете да имате къща, офис, вила, мезонет на два етажа с вътрешно стълбище при цена на грубият строеж от 150 евро за кв.м.
В сайта са показани типови и идейни разработки на възможностите, които дава този тип строителство.
Конструкциите дават възможност на собственика да разгърне цялата си фантазия и участва активно във оформянето на крайният продукт..